PLANTRONICS

Xem chi tiết

Plantronics Headset M70 Blue

Giá bán:1.130.000 đ

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics ML15

Giá bán:700.000 đ

BH 12 tháng 

Xem chi tiết

Plantronics Headset M90

Giá bán:1.290.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Marque 2 M165

Giá bán:1.489.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Headset M55

Giá bán:890.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Backbeat Fit

Giá bán:3.190.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Voyager 5200 Series

Giá bán:2.980.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Voyager Legend Charge Case

Giá bán:3.090.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Explorer 500

Giá bán:1.590.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Voyager Edge Se Black

Giá bán:2.590.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics BackBeat GO 3 Charge Copper Orange

Giá bán:3.230.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Explorer 80

Giá bán:990.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Explorer 110

Giá bán:1.290.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Explorer 120

Giá bán:1.490.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết

Plantronics Backbeat Go 2

Giá bán:2.570.000 đ

Giá đã bao gồm VAT

Bảo hành 12 tháng

Fanpage Facebook

Hotline 0901723678

0901723678

Hỗ trợ trực tuyến